Hannah har förlorat både sin mormor och sin pappa i självmord med några års mellanrum. Hon berättar för att det är så viktigt att prata om psykisk ohälsa och självmord.

Share | Download(Loading)